ШКІЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

До уваги вчителів, учнів, батьків!

У бібліотечно-інформаційному центрі розпочато роботу з організації «Шкільної електронної бібліотеки», яка діє у локальній мережі нашого навчального закладу.
Для читачів бібліотеки на робочому столі кожного комп’ютера виставлено ярлик «Шкільна електронна бібліотека». Усі читачі мають можливість самостійно знаходити електронні видання за своїм індивідуальним запитом.
«Шкільна електронна бібліотека» складається з наступних баз даних:
І – БД «Електронні підручники і навчальні посібники»,
ІІ – БД «Електронна бібліотека друкованих видань»,
ІІІ – БД «Фонд електронних документів НВК – колегіуму № 51»,
ІV – БД «Відеотека».
Однією з баз даних «Шкільної електронної бібліотеки» є БД «Електронні підручники і навчальні посібники», у яку включено електронні версії всіх підручників і хрестоматій з шкільної програми, які вивчаються у нашому навчальному закладі.
БД «Електронні підручники і навчальні посібники» включає папки файлів електронних підручників з розподілом на класи - з 1-го по 11-й.
Планується й уже частково організовано БД електронних підручників і навчальних посібників для вчителів з їх предметних дисциплін. Ця БД включає фонд електронних підручників різних авторів, а також збірники завдань, методичні розробки, дидактичні матеріали, які вчителі можуть використовувати для підготовки дітей до учнівських олімпіад, гурткової роботи, факультативних та індивідуальних занять тощо.
БД «Електронна бібліотека друкованих видань» включає оцифровані тексти книг на друкованій основі як нашої бібліотеки, так й інших бібліотек України для використання у навчальному процесі та позакласному читанні.
Особлива увага надається книгам українських письменників та книгам письменників інших країн, твори яких було перекладено українською мовою у різні роки.
БД «Фонд електронних документів НВК – колегіуму № 51» та БД «Відеотека» включають папки файлів з тематичною розстановкою згідно назв основних предметів, які вивчаються у НВК – колегіумі № 51 за навчальними програмами.
Бібліотечно-інформаційний центр допомагає учням в організації навчального процесу та дозвіллі, у пошуку різноманітної необхідної інформації для підготовки рефератів, виступів, повідомлень, участі у шкільних олімпіадах тощо.
Створення «Шкільної електронної бібліотеки» дасть змогу підвищити результативність навчального процесу школярів, підвищити оперативність та доступність інформації для учасників навчально-виховного процесу, скоротити час пошуку документів та інформації. Виконуючи ці функції, ШБІЦ НВК № 51 сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості з інформаційними потребами й навичками.

НВК 51 © 2014 - 2019 Всі права застережені..
зроблено photografica