Прес Центр 

sample image Колегіум у засобах масової інформації...
Ласкаво просимо

Бібліотечний Центр 

sample image О, книги, найкращі порадники, найвірніші друзі! (Г. Сковорода) Ласкаво просимо

Громадська Приймальня 

sample image У цьому розділі Ви можете поставити питання директору НВК... Ласкаво просимо

Розклад Дзвінків 

 Початок уроку

 Кінець уроку

1 08 : 30  09 : 15
2  09 : 25  10 : 10
3  10 : 20  11 : 05
4  11 : 15  12 : 00
5  12 : 15  13 : 00
6  13 : 10  13 : 55
7  14 : 05  14 : 50
8  15 : 00  15 : 45

Non scholae, sed vitae discimus.
Вчимося не заради школи, а для життя.

Сенека

 

my planet banner

banner 275x320

youtube

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.
2.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:
формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
всебічного зміцнення зв’язків між родинами, школою і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази НВК № 51 та її благоустрою.
2.3. Основними принципами діяльності комітету є:
- законність,
- гласність,
- колегіальність,
- толерантність,
- виборність,
- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків НВК № 51, класів (класу).

4. Права та обов’язки комітету

4.1. Комітет має право:
брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги НВК № 51, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;
вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) НВК № 51 пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом НВК № 51 в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради НВК № 51 щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
скликати позачергові батьківські збори (конференції);
створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;
сприяти покращенню харчування учнів;
сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування НВК № 51;
брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);
контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання;
сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності НВК № 51;
звертатися до управління освіти Херсонської міської ради, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;
бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.
4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.
4.3. Комітет зобов’язані:
виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або управління освіти Херсонської міської ради;
залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у НВК № 51 з метою збереження життя і здоров’я учнів;
у разі потреби звітувати перед загальними зборами.
4.4. Голова комітету НВК № 51 є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради НВК № 51 під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.
4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.
4.6. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників НВК № 51.

На сайті 25 гостей та користувачі відсутні