Прес Центр 

sample image Колегіум у засобах масової інформації...
Ласкаво просимо

Бібліотечний Центр 

sample image О, книги, найкращі порадники, найвірніші друзі! (Г. Сковорода) Ласкаво просимо

Громадська Приймальня 

sample image У цьому розділі Ви можете поставити питання директору НВК... Ласкаво просимо

Розклад Дзвінків 

 Початок уроку

 Кінець уроку

1 08 : 30  09 : 15
2  09 : 25  10 : 10
3  10 : 20  11 : 05
4  11 : 15  12 : 00
5  12 : 15  13 : 00
6  13 : 10  13 : 55
7  14 : 05  14 : 50
8  15 : 00  15 : 45

Non scholae, sed vitae discimus.
Вчимося не заради школи, а для життя.

Сенека

 

my planet banner

banner 275x320

youtube

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ НВК № 51

2.    Мета, завдання і принципи діяльності ради.

2.1.            Метою діяльності ради є:

–                    сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;

–                    об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК № 51 та удосконалення навчально-виховного процесу;

–                    формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК № 51;

–                    розширення колегіальних форм управління НВК № 51;

–                    підвищення ролі громадськості і вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2.            Основними завданнями ради є:

–                    підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

–                    визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК № 51  та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

–                    формування виховного середовища;

–                    створення належного педагогічного клімату в НВК № 51;

–                    сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

–                    підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

–                    сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

–                    ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

–                    стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

–                    зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та НВК № 51  з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3.            Рада школи діє на засадах:

–                    законності, гласності;

–                    колегіальності ухвалення рішень;

–                    добровільності і рівноправності членства.

4.      Повноваження ради НВК № 51.

Рада НВК № 51:

–                    організовує виконання рішень загальних зборів;

–                    вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

–                    спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК № 51 та  здійснює контроль за його виконанням;

–                    разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК № 51;

–                    затверджує режим роботи НВК № 51;

–                    сприяє формуванню мережі класів НВК № 51, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

–                    приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників НВК № 51  золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

–                    разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів;

–                    погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

–                    заслуховує звіт голови ради, інформацію директора або його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

–                    бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

–                    виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

–                    виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

–                    виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення  учасників навчально-виховного процесу;

–                    ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

–                    сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

–                    розподіляє і контролює кошти загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

–                    розглядає питання родинного виховання;

–                    бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

–                    сприяє педагогічній освіті батьків;

–                    сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплати періодичних видань;

–                    розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учням;

–                    організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

–                    розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК № 51;

–                    вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

На сайті Один гість та користувачі відсутні