Рада НВК

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ НВК № 51

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради.

2.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК № 51 та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК № 51;
 • розширення колегіальних форм управління НВК № 51;
 • підвищення ролі громадськості і вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;
 •  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК № 51  та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в НВК № 51;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та НВК № 51  з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада школи діє на засадах:

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

4.      Повноваження ради НВК № 51.

Рада НВК № 51:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК № 51 та  здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК № 51;
 • затверджує режим роботи НВК № 51;
 • сприяє формуванню мережі класів НВК № 51, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників НВК № 51  золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора або його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення  учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплати періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учням;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК № 51;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.
НВК 51 © 2014 - 2022 Всі права застережені..
зроблено photografica